Logo lectura facil

Home lectura fàcil

GAS-VI. GUIA PER A L'AVALUACIÓ DEL SUPORT A LA VIDA INDEPENDENT

OBJECTIUS DE LA GUIA

L'objectiu de la guia és analitzar el suport rebut
per persones amb discapacitat intel·lectual
que viuen de manera independent.
Per fer aquest estudi es recullen les opinions de les professionals
i de les pròpies persones amb discapacitat intel·lectual.

La guia es realitza de manera individual i personalitzada.
Aquesta guia es basa en la Convenció dels Drets
de les persones amb discapacitat
que van fer les Nacions Unides.
En aquesta convenció es va acordar que les persones amb discapacitat
han de participar en les decisions que afecten les seves vides,
també les que tenen a veure amb els suports que reben.
La guia farà recomanacions de millores
per aconseguir que el suports segueixin el que es va acordar
en aquesta Convenció.

COM S'ORGANITZA LA GUIA?

La guia consta de dos formularis:

 • un formulari per les persones que reben el suport,
 • un altre formulari per les professionals que donen suport.

La guia es basa en el model d'inclusió social
dels autors Simplican, Leader, Kosciulek i Leahy
que es divideix en 5 nivells.

La guia GAS-VI s' organitza al voltant de 4 dimensions
o nivells:

Dimensió individual

En aquesta dimensió s’estudien els aspectes
relacionats amb la pròpia persona: edat, salut, emocions,
aspiracions i desitjos personals.

Dimensió interpersonal

Aquesta dimensió estudia les relacions de la persona
amb la família, els companys, la parella i les professionals.

Dimensió organitzativa

Aquesta dimensió estudia l’organització de l’entitat
encarregada de donar el suport.

Dimensió comunitaria

Aquesta dimensió estudia el que té a veure amb la comunitat
com per exemple el barri, la cultura, i el transport.

Dins de cada dimensió o nivell hi ha unes àrees.
I dins les àrees es detallen uns indicadors
i uns ítems.

 • Indicadors: Són dades que es poden observar
  i calcular.
  S’utilitzen per analitzar l’estat actual
  i la seva evolució a través del temps.
 • Ítems: Són unitats d’ informació
  com per exemple les preguntes.

COM S'HA FET LA GUIA

La Guia es troba dins de dos projectes
que han estat pagats pel Ministerio de Economia,
Industria y Competitividad:

 • Projecte d'estudi sobre la vida independent
  de persones amb discapacitat intel·lectual.
  Aquest projecte està dins del programa Retos de la Sociedad.
 • Projecte sobre la creació i organització
  de les xarxes socials de suport
  de persones amb discapacitat intel·lectual.
  Aquest projecte està dins del programa espanyol
  de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada
  a los Retos de la Sociedad.

Els dos projectes els han fet el Grup de Recerca en Diversitat
de la Universitat de Girona.
Les coordinadores dels projectes són la Maria Pallisera
i la Judit Fullana.

Un cop fet l'estudi es detallen unes característiques del suport
per beneficiar la vida independent
seguint la Convenció dels Drets de les persones amb discapacitat
de l'any 2006.

Es fa una primera versió de la guia per les professionals
i una validació.
L'any 2018 s’organitza una jornada de treball
on participen 23 professionals de 10 entitats diferents
que atenen a persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya.

Aquestes entitats són:

 • Down Lleida.
 • Fundació Altem.
 • Fundació Astres-Plataforma Educativa.
 • Fundació Astrid 21.
 • Fundació Catalana de la Síndrome de Down.
 • Fundació Estany.
 • Fundació Pere Mitjans.
 • Fundació Privada el Vilar Fundació Ramon Noguera.
 • Fundació TRESC.
 • Taller Alba.

Les professionals participen en 4 grups de treball
i estudien les preguntes de la guia.

Un cop acabada la guia per a les professionals
es fa la guia per les persones que reben el suport.
Aquesta guia la fan els membres del Grup de Recerca de Diversitat
amb el suport del Comitè Assessor d'aquest grup.
El Comitè està format per persones amb discapacitat intel·lectual
que col·laboren com assessores amb el Grup de Recerca en Diversitat.

També fan estudis propis amb l'ajuda de les investigadores
del grup d'estudi.

Al setembre de l'any 2018 el Comitè assessor
revisa les àrees de la guia
i presenta preguntes importants per valorar el suport
que reben les persones amb discapacitat intel·lectual
a casa seva o en altres habitatges.

L'any 2021 el Ministerio de Ciencia e Innovación
a través d'una convocatòria per projectes
va donar diners per poder realitzar
i validar la guia GAS-VI.

Han participat en l'elaboració de la guia
les següents persones:

 • Maialen Beltran,
 • Ivan Castro,
 • Monte Castro,
 • Gemma Diaz-Garolera,
 • Judit Fullan,
 • Paulina Mejía,
 • Maria Pallisera,
 • Carolina Puyaltó,
 • Ana Rey,
 • Maria Josep Valls,
 • Montserrat Vilà.

PUNTUACIÓ DE LA GUIA

A partir de totes les puntuacions recollides
es calcula una mitjana de les puntuacions
de cada indicador.

 • Mitjana: és el resultat de sumar unes quantitats i dividir pel nombre d’aquestes.

Si una pregunta no es respon
es compta com a 0.
En aquest cas es podrà valorar si els aspectes del suport
que fan referència aquest indicador
es valoren de manera positiva
per part del professional
o bé si seria millor revisar
i pensar en canvis que millorin el suport.

Valoració per part de les professionals de suport

Les professionals responen la guia
en una escala del 1 al 5.
La mitjana dels indicadors es classifica en 3 nivells
per poder comparar amb els resultats
de les persones que reben el suport.

Aquests nivells són:

 • NIVELL 1. Color vermell.
  Les mitjanes estan entre el 0 i el 2,3.
  Els resultats indiquen que segons l’opinió de les professionals
  el contingut de l’indicador no es tracta
  o es tracta poc per part del suport.
 • NIVELL 2. Color groc.
  Les mitjanes estan entre el 2,4 i el 3,6.
  Els resultats indiquen que s’està treballant
  en la línia que proposa l’indicador
  però hi ha aspectes que es poden millorar.
 • NIVELL 3. Color verd.
  Les mitjanes estan entre el 3,7 i el 5.
  En aquest nivell la persona de suport
  valora molt bé l’indicador
  com a bastant aconseguit o molt ben aconseguit.

A partir d’aquesta puntuació es podrà valorar
si els aspectes del suport d’aquest indicador
es valoren de manera positiva
per part del professional
o bé si seria millor revisar
i pensar en canvis que millorin el suport.

Valoració per part de la persona que rep suport

Segons la mitjana de resposta hi ha 3 nivells:

 • NIVELL 1. Color vermell.
  Les mitjanes estan entre el 0 i el 1,6.
  Els resultats indiquen que segons l’opinió
  de les persones que reben el suport
  el contingut de l’indicador no es tracta
  o es tracta poc per part del suport.
 • NIVELL 2. Color groc.
  Les mitjanes estan entre el 1,7 i el 2,4.
  Els resultats indiquen que s’està treballant
  en la línia que proposa l’indicador
  però hi ha aspectes que es poden millorar.
 • NIVELL 3. Color verd.
  Les mitjanes estan entre el 3,7 i el 5.
  En aquest nivell la persona que rep suport
  valora molt bé l’indicador
  com a bastant aconseguit o molt ben aconseguit .

Segons els resultats es podrà estudiar
si la persona que rep el suport
el valora bé o si seria millor revisar
i pensar en canvis que millorin el suport.

Els resultats es poden imprimir
o guardar en un arxiu informàtic.

PROPOSTES DE MILLORA

Quan la professional acaba el formulari
se li donen els resultats.
Si els resultats són baixos
es faciliten unes propostes
per tal de millorar el suport.

Hi ha l’opció de poder tenir totes les propostes
per millorar el servei.